EMDR

Eye Movement Desentitisation Reprocessing

EMDR is een methode die zeer efficiënt is bij mensen met een bewuste en eenduidige traumatische beleving. De meeste mensen hebben echter een veel complexere levensgeschiedenis, en trauma’s zijn daarin constituerend. Maar ook bij complexere problematieken kan EMDR het therapeutisch proces versterken en versnellen. Door het zelf te ervaren en door het toe te passen in mijn praktijk ben ik ondanks mijn scepticisme tot de conclusie gekomen dat deze methode snellere en efficiënte resultaten oplevert.

Ik ben erg geïnteresseerd om te begrijpen wat er gebeurt tijdens een EMDR-proces, en dan vooral tijdens de eindfase waarin de cliënt spontaan tot een oplossing komt die als een waar herstel en een blijvende verandering wordt beleefd. Het stelt op een pertinente manier de vraag naar de hersenactiviteit, het lijf en het samengaan of de wisselwerking met het psychisme.

EMDR is een methode die ingebed is in een breder therapeutisch kader. De methode droog en puur technisch toepassen werkt niet en kan zelfs negatieve gevolgen hebben. Dit is ook de reden waarom geïnteresseerden die de opleiding willen volgen aan bepaalde criteria moeten voldoen om toegelaten te worden. Daarom is het aan te raden om na te gaan of jouw EMDR-practictioner erkend is en om naar zijn/haar achtergrond te vragen.

De aanpak bevraagt op een duidelijke manier wat de essentie van een trauma is. Daar ben je als therapeut sowieso mee bezig, maar deze methode stelt de focus veel scherper. Om daarbij de interne krachtbronnen van de cliënt te dynamiseren en in zijn/haar bewustzijn te brengen, is heel boeiend. Ik ervaar het dan ook als een eer om de facilitator te kunnen en mogen zijn van het verwerkingsproces van de cliënt. Zelf ben ik een erkende EMDR-practitioner en volgde ik mijn opleiding bij BIPE. Ik was acht jaar voorzitter in de vereniging EMDR-Belgium die de kwaliteit van EMDR garandeert in België.  Ik ben tevens erkend supervisor en assisteer regelmatig in de opleiding EMDR.

Om mensen therapeutisch te ondersteunen, bestaan er vele invalshoeken die elkaar kunnen aanvullen of opvolgen. We hebben als mens niet alleen een “mind” maar ook een lichaam. Deze twee wezensdelen kunnen niet gescheiden worden. Wel zal de ene therapeutische methode meer het accent leggen op het lichaam waar de andere meer de focus legt op de mind. Naargelang de voorkeur en behoefte kan men opteren voor een bepaalde invalshoek en/of deze aanvullen met andere methoden.

Deze totale wijze van benaderen is sterk aanwezig in onze praktijk in Wijgmaal. Naast EMDR, gesprekstherapie en psychoanalyse kan je er ook terecht bij Niki Herckens. Niki heeft een eigen wijze ontwikkeld om op een eenvoudige manier familiale verstrikkingen te onderzoeken en te belichten. Haar invalshoek is eerder lichaamsgeoriënteerd en zij is opgeleid in verschillende methoden. Ze is ook erkend als EMDR-Europe practitioner.

Zelf ben ik klinisch psycholoog en opgeleid volgens de psychoanalytische visie. Ik begeleid zowel volwassenen als adolescenten. Een deel van de consultaties kan in aanmerkingkomen voor terugbetaling via de Mutualiteiten.

Samen hebben we een workshop “Stabilisatie” uitgewerkt van twee dagen: Lichaam en brein als sleutel tot stabilisatie.

Ondertussen  is onze zoon Samuel Dhooghe ook erkend EMDR-Europe practitioner geworden.